Privacy & cookies

Privacy

Traduzko verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden.

Wel biedt Traduzko u de mogelijkheid om op de plug-in van LinkedIn te klikken om het profiel van de vertaler te raadplegen. Bij het bezoeken van de pagina van LinkedIn gelden de privacy en cookievoorwaarden van LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
en https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=public_profile_cookie_policy.

Traduzko maakt geen gebruik van Google Analytics.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt contact opnemen met Traduzko per telefoon of e-mail. De persoonsgegevens die u hierbij vrijwillig verstrekt worden door Traduzko bewaard in de bestanden ‘Prospecten’, ‘Klanten’ of ‘Leveranciers’ op de computer van de vertaler.

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst en het onderhouden van het commercieel contact van de vertaler met uw bedrijf/persoon en worden niet aan derden verstrekt, tenzij zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst of wordt opgelegd door een wettelijke verplichting.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Traduzko, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een andere —door u genoemde— organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar txomin@traduzko.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk (max. binnen vier weken) op uw verzoek.

Traduzko wijst er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) via de volgende link:
https://www.aepd.es/agencia/contacto.html.

Traduzko neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met txomin@traduzko.be.